OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro veškeré dotazy ohledně produktů se prosím obraťte na náš zákaznický email info@sladkanina.cz, nebo jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420775260988.

Reklamační řád

1. Na vrácení nepoužitého, nenošeného a nepoškozeného zboží zakoupeného online (včetně původních štítků a obalu) máte 14 dní.

2. Na vrácení nebo reklamace produktu zakoupeného online nepotřebujete účtenku, stačí číslo objednávky, popř. email, ze kterého jste objednávali.

3. Zboží, které chcete vrátit, vyměnit nebo reklamovat je třeba zaslat (dobírku neakceptujeme) na adresu Sladkanina s.r.o., Kurta Konráda 17/962, 190 00 Praha 9. Na balík prosím uveďte jako kontaktní údaj telefonní číslo +420775260988. V případě potřeby jsme schopni řešit výměny individuálně. V takovém případě nás prosím nejprve kontaktujte na přímo.

4. Na posouzení reklamace máme 30 dní, ale samozřejmě děláme vše pro to, abychom ji vyřídili mnohem rychleji!

5. Na veškeré zboží (které nemá na svém obalu uvedenou min. dobu trvanlivosti) máte záruku 2 roky.

6. Na výměnu nepoužitého, nenošeného a nepoškozeného zboží zakoupeného na prodejně, nebo při osobním vyzvednutím máte 14 dnů od zakoupení. Toto zboží nemůžete vrátit a požadovat za něj peníze zpět.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

Sladkanina s.r.o.

se sídlem Kurta Konráda 17/962, 190 00 Praha 9

identifikační číslo 26505487

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 86419 vedená

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.